تبلیغات
...ریعان... - اوست امانت الهی (4)
...ریعان...
اللهم اجعلنا من انصار المهدی

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391

مقدمه

در ادامه ی یادداشت های قبلی مناسب دانستیم که به نظام حقوقی زن در دین اسلام هم بپردازیم. که ابتدا باید تبیین شود که اولا حق چیست؟ ظلم چیست؟چه کسی می تواند حق تعیین بکند؟و اساسا چگونه می شود حقوق مشخص کرد؟

ترسیم حقوق زن:

بر پایه ی مبانی حقوق در اسلام،چیزی حق است که از ثبات تکوینی برخوردار و نیز مطابق با واقعیت نظام هستی باشد و چیزی که نه خود از ثبات تکوینی سهم بسزایی دارد و نه پشتوانه ی تکوینی دارد بلکه برخاسته از خواسته های نفسانی است،حق نیست؛بلکه باطلی است شبیه به حق و ظلمی است در کسوت عدل.

دو عنصر در ترسیم حقوق:

برای ترسیم حقوق، بررسی دو عنصر محوری لازم است: 1.شناخت اصل انسانیت که حقیقت مشترک زن و مرد است. 2.هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست.و هیچ مبدئی برای تشخیص صحیح آن حقیقت مشترک و این هویت مختص،صالح تر از آفریدگار عالم نیست.

چیزی حق مشترک است که در تعالی روح و ارتقای انسانیت مشترک زن و مرد موثر باشد و همچنین چیزی حق مختص است که در پرورش هویت مختص زن یا مرد سهم بسزایی داشته باشد؛مثلا فراگیری علوم و معارف،که پایه ی کمال انسانیت است،حق مسلم زن و مرد است و همچنین تخلق به فضائل اخلاقی که مایه ی کمال بشریت است،حق قطعی هر دو صنف یاد شده است.

گروهی حقوق انسانی را در پست ها و میز و صندلی ها و اموال پدید آمده از مقام و قدرت و ثروت جست و جومی کنند و چنین پندار عاطلی را عین واقیت می دانند ،لیکن امیرالمومنین همه ی اینها را همچون استخوان خوکی که در دست بیمار جذام باشد می شناسد.

منشا حقوق

مسئله ی حقوق،جزو علوم انسانی است و علوم انسانی تا زمانی که انسان شناخته نشود،سامان نمی یابد و انسان نیز وقتی شناخته می شود که همه ی حیثیتها ی فردی و جمعی او بررسی و رابطه ی وی با جهان تبیین شود و نیز خود جهان شناخته شود؛چون اگر جهان را نشناسیم،رابطه ی انسان و جهان هم مبهم است.در پرتو تبیین این مثلث است که انسان می تواند در رابطه با حقوق بشر فتوا دهد و تا زمانی که سه مو ضوع یاد شده مجهول است،عقل حکم می کند که این حقوق را از مبدئی بگیریم که جهان و انسان را آفریده و آن دو را پیوند داده است.

نتیجه

قلمرو حقوق و مصادیق تعدی و عدم تعدی را خداوند باید تشخیص بدهد،ولی آنان که بشری می اندیشند،آراء اکثریت مردم،عادات،آداب،رسوم،سنن،فرهنگ و....را منشا پیدایش حقوق می دانند و بر مبنای آن معیارها پستها  ی کلان مدیریتی را شرف و فخر می خوانند و مجاز نبودن زن در احراز این پستها را نشانه ی محرومیت او از حقوق خود و ظلم به وی تلقی می کنند و امروز مباحث حقوق بشر بر این اساس شکل می گیرد،لیکن طبق جهان بینی الهی ،جهان و انسان را خدا آفریده و نیز رابطه ی این دو را او تنظیم نموده است و تنها وی می تواند محدوده ی حرکت انسان وقلمرو حقوقی مرد و زن را تعیین کند.بر این اساس،جایگاه منطقی برای این گونه داوریها نخواهد ماند.

این مطلب در نشریه متین انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج منتشر شد

طبقه بندی: مطالب درج شده در نشریه متین، 
ارسال توسط مدیر وبلاگ
موضوعات ویژه
هفته نامه
عضویت در هفته نامه

نظر سنجی
ارزیابی شما از این وبگاه؟

صفحات جانبی
لوگوی دوستان

ابزار اضافه