تبلیغات
...ریعان... - کرسی آزاد اندیشی با موضوع علل دشمنی ها علیه ایران 91/8/8
...ریعان...
اللهم اجعلنا من انصار المهدی


بیست و پنجمین کرسی آزاد اندیشی با موضوع علل دشمنی ها علیه ایران 91/8/8
مطالعه بنرکفایت می کرد که مناظره کنندگان به موضوع اصلی بپردازند نه حاشیه!
 سالن شهید چمران پذیرای تعداد زیادی از دانشجویان است.کرسی آزاد اندیشی به علل دشمنی با ایران پاسخ میدهد
آقای کاویان: هرانقلابی یک عامل مرگ و زندگی دارد.شورای امنیت از پنج کشور آغاز کننده جنگ تشکیل شده است.در جهان همسان سازی پول ،زبان ولباس صورت گرفته که شاید به اعتقادات واحد نیز برسیم. چهار ابزار مورد استفاده آمریکا دیپلماسی، امپراطوری خبری، امپراطوری اقتصادی وجنگ است.ایران در تحریم است که پدیده جدیدی نیست. ایشان جملاتی از نویسندگان غربی بیان میکند
آقای کریمی: مشکل ا ساسی ما آمریکا است ؟ همه چیز را به قدرت دیگری متوسل کرده خود را فرامو ش کرده اند. دخالت ما در امور سایر کشور ها بهانه ای برای آمریکاست. از ایدئولوژی حرف می زنیم اما عیب ها را سرپوش می گذاریم وسکوت می کنیم .ایشان عبارت لیبرالیسم ،فاشیست، ارتجاع و امپریالیسم و... را بکار برد
.برخی دانشجویان می پرسند : اصل تمدن سازی روی ایدئولوژی است چطور توجیح می کنید؟ آیا دخالت سران کشور ها برای مذاکره دخالت است؟ یا اینکه سیستم های فراصوتی را باید برای مقابله با جاسوسی ها تجهیزکرد؟ یکی از دانشجویان درد دل می کند و از حس دلسوزیی خود نسبت به زندانیان اوین میگوید نقل وقول نویسندگان غربی شرح فعالیت های آمریکا اعلام تحریم و تعریف اصطلاحات ، حاشیه های اصل شده ی جلسه بودند.دکتر باقری باجمع بندی صحبت طرفین که تمام جلسه را برای مکتوب کردن آن وقت گذاشتند کرسی را خاتمه دادند.طبقه بندی: کرسی های آزاد اندیشی، 
ارسال توسط مدیر وبلاگ
موضوعات ویژه
هفته نامه
عضویت در هفته نامه

نظر سنجی
ارزیابی شما از این وبگاه؟

صفحات جانبی
لوگوی دوستان

ابزار اضافه